Hoạt Động Hội
Chủ Nhật, 30/11/2014
Hội thảo chuyên gia góp ý kiến cho Dự thảo 2 “Chiến lược phát triển công trình xây dựng xanh ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”
Sáng 30 tháng 8 năm 2013, tại Hội trường Viện KHKT Môi trường, Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, Hà Nội, Đề tài xây dựng “Chiến lược phát triển công trình xây dựng xanh ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” do GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng làm Chủ nhiệm đã mở Hội thảo khoa học nhằm góp ý kiến cho bản dự thảo lần thứ 2 “Chiến lược phát triển công trình xây dựng xanh ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

 

Sáng 30 tháng 8 năm 2013, tại Hội trường Viện KHKT Môi trường, Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, Hà Nội, Đề tài xây dựng “Chiến lược phát triển công trình xây dựng xanh ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” do GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng làm Chủ nhiệm đã mở Hội thảo khoa học nhằm góp ý kiến cho bản dự thảo lần thứ 2 “Chiến lược phát triển công trình xây dựng xanh ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Mặc dù là ngày cuối tuần, lại chuẩn bị bước vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh, song do hiểu rõ tầm quan trọng của chiến lược phát triển công trình xanh trong quá trình phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế, đông đảo các chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực có liên quan mật thiết đến chiến lược phát triển công trình xanh của quốc gia, từ lĩnh vực kiến trúc, khí tượng - thủy văn, vật liệu, thông gió - điều hòa không khí, cấp thoát nước, chiếu sáng, bảo vệ môi trường, quản lý xây dựng và đô thị…đã tới dự hội thảo và góp ý kiến cho bản dự thảo chiến lược phát triển công trình xây dựng xanh lần thứ 2.

Thay mặt cho tập thể các nhà khoa học tham gia biên soạn dự thảo chiến lược, GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng đã báo cáo về quá trình tổ chức biên soạn dự thảo chiến lược. Giáo sư Đăng cho biết, để chuẩn bị cho quá trình biên soạn dự thảo chiến lược, đề tài đã tập hợp hàng chục chuyên gia thuộc các lĩnh vực có liên quan để biên soạn các báo cáo chuyên đề với hàng trăm trang tài liệu làm căn cứ cho dự thảo chiến lược.

Các tác giả tham gia biên soạn dự thảo chiến lược đã nghiên cứu, tổng hợp và rút gọn dự thảo nhiều lần. Lần đầu, từ hàng trăm trang xuống còn 150 trang, rồi 75 trang và khi biên soạn dự thảo lần 1 còn 45 trang. Với tư cách là chủ nhiệm đề tài, GS. Đăng đã trực tiếp nghiên cứu các chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch phát triển đất nước; tham khảo hơn 10 tài liệu chiến lược phát triển công trình xanh, tổ chức hoạt động của Hội đồng xây dựng công trình xanh của các nước ở nhiều châu lục trên thế giới để biên soạn dự thảo chiến lược phát triển công trình xanh lần 2 và trình bày với hội thảo.

Ngoài việc các ý kiến nhận xét thể hiện bằng văn bản, đã có 15 ý kiến góp ý được trình bày tại hội thảo. Là người phát biểu đầu tiên, với hình thức chuyển tải nhẹ nhàng mà sâu sắc, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm đã đề nghị dự thảo chiến lược phát triển công trình xanh cần phát hiện được các tồn tại trong thực trạng ngành xây dựng so với các yêu cầu chiến lược phát triển công trình xanh của đất nước và khẳng định rõ vai trò quản lý nhà nước của ngành Xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược.

Nhìn chung, trong bầu không khí chân tình, thẳng thắn, cởi mở và khoa học, ý kiến nhận xét của các đại biểu đều cho rằng đề tài đã tập hợp được đội ngũ chuyên gia có chất lượng cao, phương pháp tổ chức biên soạn khoa học và công phu. Dự thảo chiến lược đã đề xuất được các nội dung vừa có tính kế thừa, vừa phù hợp với thực tiễn Việt Nam và cơ bản đạt các yêu cầu mà chiến lược phát triển công trình xây dựng xanh đòi hỏi.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng về hình thức, dự thảo cần rút gọn, lựa chọn sử dụng các thuật ngữ có tính thống nhất cao và bố cục lại dự thảo cho chặt chẽ và hợp lý hơn nữa để phù hợp với tầm quan trọng của chiến lược phát triển công trình xanh quốc gia. Các đại biểu cũng đề nghị cần làm rõ hơn sự khác biệt giữa tờ trình và dự thảo chiến lược, đánh giá thực trạng cụ thể hơn và kiểm tra lại việc đề xuất các mục tiêu để bảo đảm tính khả thi của chiến lược.

Thay mặt Ban biên soạn, GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng đã cảm ơn, tiếp thu các ý kiến góp ý của các chuyên gia để hoàn thiện Dự thảo chiến lược phát triển công trình xanh lần thứ 3 trong thời gian ngắn và có thể sớm lấy ý kiến góp ý rộng rãi hơn. Hội thảo bế mạc hồi 11h45 cùng ngày./.

Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam

Video clip


Hội môi trường xây dựng việt nam

Thư viện ảnh


Đơn vị thành viên

Quảng cáo