Hoạt Động Hội
Thứ Bảy, 27/2/2016
Góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nâng cao năng lực cạnh tranh
Đọc qua bản Dự thảo Nghị Quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia giai đoạn 2014-2015, tôi thấy bản Dự thảo Nghị Quyết đạt chất lượng tốt, đặc biệt là đã đưa ra 5 giải pháp rất hay, về cơ bản tôi nhất trí với bản Dự thảo này.

Đọc qua bản Dự thảo Nghị Quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia giai đoạn 2014-2015, tôi thấy bản Dự thảo Nghị Quyết đạt chất lượng tốt, đặc biệt là đã đưa ra 5 giải pháp rất hay,  về cơ bản tôi nhất trí với bản Dự thảo này. Tuy vậy, sau khi trao đổi ý kiến với một số chuyên gia trong Hội VACNE và Hội VACEE, tôi có một số ý kiến góp ý như sau đây:

  1. Đoạn mở đầu của Nghị Quyết nên bổ sung tầm quan trọng và giá trị về kinh tế, văn hóa và xã hội của các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của các tổ chức Quốc tế đối với nước ta để tất cả các Bộ, các địa phương, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân quan tâm đúng mức đối với nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh của nước ta trong 2 năm 2014-2015;
  2. Về giáo dục đào tạo nhân lực đại học và trên đại học thì muốn nâng cao xếp hạng cạnh tranh quốc tế thì chủ yếu là phải thực hiện các biện pháp quyết liệt để nâng cao chất lượng đào tạo, trong đó có 3 biện pháp chủ yếu sau:

- Nhà nước tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất hạ tầng đào tạo và nghiên cứu khoa học cho các trường công lập, tạo ra xương sống vững chắc cho ngành giáo dục đại học ở Việt Nam phát triển;

- Sàng lọc quyết liệt các trường đại học ngoài công lập, phải mạnh bạo xóa sổ những trường không đủ cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên cơ hữu tối thiểu phục vụ đào tạo;

- Giao quyền tự chủ rộng hơn cho các trường đại học.

  1. Bộ KH&ĐT cần đánh giá nguyên nhân vì sao hiệu quả đầu tư ở nước ta thấp hơn các nước trong khu vực (số đô la thu được khi đầu tư 1000 đô la ở nước ta thấp hơn) và đề ra các biện pháp cải tiến nâng cao đạt hiệu quả đầu tư như các nước trong khu vực. Thí dụ như vừa qua tại phiên thảo luận tổ của đợt họp Quốc Hội vừa qua, Bộ trưởng KH&ĐT đã đưa ra thông tin rất hay là các dự án đầu tư ở nước ta còn dàn trải, để rồi cuối cùng dự án nào cũng chỉ dừng lại ở mức hoàn thành 90%, còn lại 10% thì cứ kéo dài mãi, không dứt điểm được?
  2. Cần phải bổ sung nhiệm vụ đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đối với các cơ sở sản xuát kinh doanh thuộc Nhà nước, cần phải đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm vật tư, năng lượng, giảm giá thành sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa sản xuất của nước ta.
  3. Trong bản Dự thảo Nghị Quyết này có rất nhiều lỗi chính tả, trang nào cũng có lỗi chính tả, nhất là ở trang 3 có câu viết: “Bảng dưới đây thể hiện những cải cách và xếp hạng các chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam”. Nhưng ở các trang tiếp theo không hề có Bảng số liệu nào?
GS. TSKH Phạm Ngọc Đăng

Video clip


Hội môi trường xây dựng việt nam

Thư viện ảnh


Đơn vị thành viên

Quảng cáo