Hoạt Động Hội
Chủ Nhật, 30/11/2014
Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 6 của Hôi Môi trường Xây dựng Việt Nam (VACEE),
Để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 6 của Hôi Môi trường Xây dựng Việt Nam (VACEE), GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng, Chủ tịch Hội đã gửi thư đến quý vị Lãnh đạo và thường vụ VACEE trao đổi ý kiến về việc chuẩn bị cho Đại hội. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Văn phòng Hội xin đăng toàn văn thư này để quý vị tiện tham khảo và triển khai các công việc có liên quan đến quá trình chuẩn bị Đại hội.

Để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 6 của Hôi Môi trường Xây dựng Việt Nam (VACEE), GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng, Chủ tịch Hội đã gửi thư đến quý vị Lãnh đạo và thường vụ VACEE trao đổi ý kiến về việc chuẩn bị cho Đại hội. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Văn phòng Hội xin đăng toàn văn thư này để quý vị tiện tham khảo và triển khai các công việc có liên quan đến quá trình chuẩn bị Đại hội.

 

 

Thân gửi các anh Lãnh đạo và thường vụ Hôi Môi trường Xây dựng Việt Nam.

 

Để chuẩn bị cho tổ chức Đại hội VACEE lần thứ 6 sắp tới, tháng 6 năm nay Thường vụ đã họp phiên thứ nhất về chuẩn bị Đại Hội, trong phiên họp này đã bàn về 3 vấn đề chính là:

- Chuẩn bị Dự thảo báo cáo Đại hội, cuộc họp đã thông qua đề cương do anh Nguyên chuẩn bị và thống nhất giao cho anh Nguyên chủ trì cùng với anh Muôn và cô Lợi soạn thảo chính thức các Báo cáo này;

- Phát triển các chi Hôi cơ sở và phát triển thêm các thành viên mới của Hội trước khi tiến hành Đại Hội, nhưng theo thông tin mà tôi biết thì từ sau cuộc họp này đến nay cũng chưa có hoạt động gì đáng kể về củng cố và phát triển Hội ở các cơ sở;

- Dự kiển Chủ tịch và phó CT nhiệm kỳ 6 của Hội. Trong cuộc họp này tôi đã khẳng định rút lui, không tiếp tục làm chủ tịch nữa vì điều kiện sức khỏe và mong muốn Hội ta có Chủ tịch mới sẽ có nhiều đổi mới, phát triển hơn, nhưng cuộc họp vẫn chưa thống nhất đề xuất giới thiệu chủ tịch mới.

    Vì vậy cần phải tiến hành phiên họp thứ 2 để tiếp tục chuẩn bị cho Đai hôi 6 của Hội ta. Vì việc thống nhất thời gian họp để đảm bảo 100% thường vụ có mặt là điều  rất khó nên tôi viết thư này gửi đến từng ủy viên thường vụ để các anh/chị trong ban lãnh đạo Hội cùng trao đổi thống nhất ý kiến thông qua đường Email, bao gồm cả việc phân công nhiệm vụ thực hiện chuẩn bị Đại Hội như sau:

 

1. Cần phải tiến hành Đại hội ở các Chi Hội cơ sở của Hội trước khi tiến hành Đại Hội 6 của Hội:

Nội dung chính của Đại hội cơ sở là (1) Đánh giá hoạt động trong nhiệm kỳ qua (nếu là chi Hội đã có) và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ tới; (2) Bầu chi hội trưởng và chi hội phó của chi Hội; (3) Cử đại biểu tham dự Đại hội 6 của Hội và đề cử người tham gia Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 6;

Một số công việc phân công chỉ đạo đối với các Đại hội cơ sở như sau:

- Anh Nguyên và anh Muôn chuẩn bị Tóm tắt Dự thảo Báo cáo và Kế hoạch  hoạt động của Hội (nhiệm kỳ 6) và toàn văn Bản Điều lệ của VACEE để gửi cho tất cả các chi Hội cở sở hiện có cũng như các cơ sở mới của Hội sẽ thành lập làm tài liệu cơ bản dùng cho Đại hội cơ sở; Yêu cầu các Chi hội cơ sở báo cáo ngay sau khi Đại Hội cơ sở cho Văn phòng Hội VACEE về danh sách lãnh đạo mới của chi Hội, danh sách cử đại biểu tham dự Đại Hội và danh sách đề cử vào Ban chấp hành mới của VACEE để kịp tổ chức Đại Hội;

- Phân công chỉ đạo trực tiếp Đại hội ở các chi Hôi cơ sở như sau: Anh Việt Anh chỉ đạo tổ chức Đại Hôi chi Hôi  cơ sở ở Đại học Xây dựng; Anh Nguyễn Văn Muôn chỉ đạo tổ chức Đại Hôi chi Hôi  cơ sở ở Đại học Kiến trúc Hà nội; Anh Lâm Minh Triết chỉ đạo tổ chức Đại Hôi chi Hôi  cơ sở ở Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh và Viện Tài nguyên và Môi trường Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh; Anh Nguyễn Đình Tuẩn chỉ đạo tổ chức Đại Hôi chi Hôi  cơ sở ở Đại học TN&MT ở TP Hồ Chí Minh; Anh Lê Vân Trình chỉ đạo tổ chức Đại Hôi chi Hôi  cơ sở ở Viện NCKH&KT Bảo hộ Lao đông ở Hà Nội;Anh Đỗ Trần Hải chỉ đạo tổ chức Đại Hôi chi Hôi  cơ sở ở Phân Viện NCKH&KT Bảo hộ Lao đông ở TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh;  Anh Nguyễn Hữu Dũng chỉ đạo tổ chức Đại Hôi chi Hôi  cơ sở ở Đại học Kinh doanh & Công nghệ, và Chi Hội cơ sở ở VCC (trước đây là Viện thiết kế nhà dân dụng) thuộc Bộ Xây dựng; Anh Hồ Sỹ Nhiếp chỉ đạo tổ chức Đại Hôi chi Hôi  cơ sở ở Viện Môi trường của anh Nhiếp; Anh Phạm Đức Nguyên chỉ đạo tổ chức Đại Hôi chi Hôi  cơ sở ở Đại học Bách khoa Đà Nẵng và ở Viện Thiết kế Trường học (Bộ GD&ĐT).

 

BỊ CHÚ: 

- Tôi chưa nắm hết tên các cơ sở có thể thành lập chi Hội cơ sơ của VACEE, vì vậy đề nghị tất cả các anh/chị bổ sung và đề xuất thêm danh sách các chi Hội cơ sở mới và hiện có mà tôi quên;

- Ở một số cơ sở có thể kết hợp chung với các chi Hội của các Hội khác, thí dụ như ở ĐHXD trước đây đã kết hợp chung cùng với chi Hội của Hội Bảo vệ TN&MT, ở các Chi Hội cơ sở ở Viện BHLĐ có thể kết hợp chung với chi Hội của Hội An toàn và BH Lao động v.v...

 

2. Đề cử chủ tich Hôi nhiệm kỳ 6

Như tôi đã nói ở trên, tôi khẳng định lại một lần nữa là tôi xin rút Chủ tịch Hội, chỉ tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ 6, đây là Đại Hội chuyển giao lãnh đạo, vì vậy một lần nữa đề nghị các anh/chị đề xuất người thay thế tôi trước khi tiến hành Đại Hội 6 này.

 

CHÚ THÍCH:

Đề nghị anh Muôn kiểm tra giúp danh sách tôi gửi email này còn thiếu ai thì nhờ anh chuyển giúp thư này đến mọi người;

- Đề nghị Anh Hoàn đưa thông tin này lên trang VEB của Hội.

Đề nghị mọi người cho ý kiến của mình về các vấn đề mà tôi đã nêu trong thư này.

Phạm Ngọc Đăng

Video clip


Hội môi trường xây dựng việt nam

Thư viện ảnh


Đơn vị thành viên

Quảng cáo