(+84 4) 36288 549

hoimoitruongxdvn@gmail.com

Số 55 đường Giải phóng - Hà Nội

Tin môi trường xây dựngTÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VIỆT NAM

Hợp lực – Chia sẻ
Hợp lực – Chia sẻ

Cùng học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức. Tư vấn, nghiên cứu, định hướng chiến lược, tuyên truyền về môi trường xây dựng, thúc đẩy phát triển xanh.

Vì một Việt Nam xanh
Vì một Việt Nam xanh

Vì một sứ mệnh tạo lập môi trường xây dựng xanh Việt Nam, vì sự phát triển bền vững. Xây dựng đô thị, nông thôn xanh, sinh thái, thông minh, tiên tiến.

Kết nối – Đồng lòng
Kết nối – Đồng lòng

Tập hợp kết nối rộng rãi các các nhà khoa học, quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng. Cùng đồng lòng, hợp tác, hành động vì một Môi trường xây dựng xanh.

LOGO ĐỐI TÁC - KẾT NỐI GIÁ TRỊ