Hoạt Động Hội
Thứ Năm, 17/3/2016
Kiện toàn Hội đồng Xây dựng Xanh Việt Nam
Nhằm thúc đẩy phong trào Xây dựng Xanh (XDX) và triển khai thực hiện Nghị quyết I của Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam khóa VI, ngày 07 tháng 03 năm 2016, tại Hà Nội, Hội đồng Xây dựng Xanh Việt Nam (HĐXDXVN) đã họp bàn việc kiện toàn tổ chức và thống nhất các biện pháp, nội dung tăng cường các hoạt động Xây dựng Xanh (XDX) ở Việt Nam trong thời gian tới.
 
Hội đồng Xây dựng Xanh Việt Nam (HĐXDXVN) là một tổ chức phi chính phủ, được thành lập theo Quyết định số 22/2011/QĐ-MTXD ngày 28/11/2011 của Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam. Hội đồng XDXVN gồm 21 thành viên, được Bộ Xây dựng bảo trợ. Sau gần 5 năm hoạt động, GBCVietnam đã hoàn thành một số nhiệm vụ KHCN về phát triển các Công trình xanh (CTX) do Bộ Xây dựng giao, như: xây dựng “ Chiến lược Quốc gia về phát triển công trình xanh giai đoạn đến 2020 và định hướng đến 2030”; xây dựng “Bộ tiêu chí đánh giá và công nhận công trình xanh ở Việt Nam”, “Bộ tiêu chí đánh giá và cấp chứng chỉ công trình tiết kiệm năng lượng”; biên soạn quy chuẩn “QCVN 09:2013/BXD – Quy chuẩn về công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và có hiệu quả”; “Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng đến năm 2020”; “Hướng dẫn kiểm toán năng lượng trong nhà dân dụng”.
 
   
Ảnh 1. GS.TSKH.NGND. Phạm Ngọc Đăng, Chủ tịch HĐXDXVN và GS.TS.KTS. Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐXDXVN chủ trì Hội nghị. Ảnh 2. PGS.TS. Phạm Đức Nguyên, Phó Chủ tịch HĐXDXVN khai mạc Hội nghị.

Hội đã phối hợp với Hội Bảo vệ Môi trường và Hội Bất động sản TP. Hải phòng tổ chức thành công khóa tập huấn “ Kỹ năng ứng dụng QCVN 09:2013/BXD vào thực tiễn thiết kế và xây dựng công trình sử dụng năng lượng hiệu quả” vào tháng 10/2015. Một số chuyên gia của Hội tham gia các Hội thảo – Tập huấn về phổ biến và áp dụng QCVN 09:2013/BXD trong các công trình xây dựng do Bộ Xây dựng và các nước, các tổ chức quốc tế (USAID, IFC, Cục năng lượng Đan Mạch) tổ chức tại các địa phương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lào Cai.

   
Ảnh 3. GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm, Nguyên Bộ trưởng BXD phát biểu tại Hội nghị. Ảnh 4. GS.TS.KTS. Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐXDXVN báo cáo kết quả hoạt động của HĐXDXVN giai đoạn 2011-2015 với Hội nghị.

Thay mặt Hội đồng, GS.TSKH.NGND. Phạm Ngọc Đăng, Chủ tịch HĐXDXVN Hội đã trình bày phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐXDXVN trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Về tổ chức, Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, GS.TSKH.KTS. Nguyễn Hữu Dũng đã ký Quyết định số 02/2016/QĐ-MTXD ngày 22 tháng 02 năm 2016 về việc điều chỉnh thành viên của HĐXDXVN từ 21 xuống còn 15 thành viên, bao gồm:
 
TT Họ và Tên Chức danh
1 GS.TSKH.NGND. Phạm Ngọc Đăng Chủ tịch HĐXDXVN
2 GS.TSKH.KTS. Nguyễn Hữu Dũng Phó Chủ tịch Thường trực HĐXDXVN
3 PGS.TS. Phạm Đức Nguyên Phó Chủ tịch HĐXDXVN
4 GVCC.TS. Nguyễn Văn Muôn Thư ký HĐXDXVN
5 PGS.TS. Nguyễn Việt Anh Ủy viên HĐXDXVN
6 TS. Trần Đình Bắc Ủy viên HĐXDXVN
7 PGS.TS. Bùi Văn Bội Ủy viên HĐXDXVN
8 GS.TS. Trần Ngọc Chấn Ủy viên HĐXDXVN
9 GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm Ủy viên HĐXDXVN
10 PGS.TS. Trần Việt Liễn Ủy viên HĐXDXVN
11 GS.TS. Nguyễn Đức Lợi Ủy viên HĐXDXVN
12 GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ Ủy viên HĐXDXVN
13 GS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái Ủy viên HĐXDXVN
14 TS.KTS. Lê Thị Bích Thuận Ủy viên HĐXDXVN
15 GS.TS. Lê Vân Trình Ủy viên HĐXDXVN
 
Các thành viên của HĐXDXVN là các chuyên gia đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm thuộc các lĩnh vực: kiến trúc; môi trường xây dựng; vật lý - kiến trúc; thông gió - điều hòa không khí; ô nhiễm không khí; vật liệu xây dựng; khí tượng - thủy văn; cấp thoát nước; cây xanh đô thị; quản lý chất thải rắn; chiếu sáng; năng lượng; kết cấu công trình xây dựng; sức khỏe lao động…

Hội đồng XDXVN được sử dụng con dấu và tài khoản của Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam. Chánh Văn phòng  và trợ lý của Văn phòng Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam thực hiện nhiệm vụ văn phòng của HĐXDXVN.

Quyết định số 02/2016/QĐ-MTXD ngày 22 tháng 02 năm 2016 còn quy định các nhiệm vụ của HĐXDXVN như sau:

1) Tổ chức và phối hợp tham gia các hoạt động phát triển CTX và Đô thị Xanh (ĐTX) tại Việt Nam với sự bảo trợ của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, địa phương.

2) Tư vấn cho cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng Chiến lược, sách lược và các giải pháp Phát triển và thực hiện Công cụ đánh giá CTX phù hợp với điều kiện Việt Nam.

3) Tổ chức biên soạn các tài liệu hướng dẫn về thiết kế, xây dựng xanh, công nghệ xây dựng xanh phù hợp để áp dụng trong kiến trúc và xây dựng ở Việt Nam. Tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức XDX cho Hội viên và cộng đồng; vận động các nhà đầu tư, nhà sản xuất thi công, các chuyên gia công nghệ và các nhà thầu xây dựng tham gia phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ công cuộc XDX ở Việt Nam nhằm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường, sinh thái trong hoạt động thiết kế, xây dựng công trình và phát triển đô thị, nông thôn.

4) Tổ chức thực hiện các đề tài NCKH và phát triển, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phát triển XDX ở Việt Nam.

5) Tham gia với cơ quan quản lý Nhà nước trong việc tổ chức đánh giá, xếp hạng và cấp Chứng chỉ công nhận các “Công trình XDX Việt Nam” nhằm tôn vinh những nhà đầu tư, người thiết kế và xây dựng công trình xuất sắc, nhằm khuyến khích phát triển công cuộc XDX ở Việt Nam.

6) Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế trong các hoạt động phát triển XDX ở Việt Nam.

Báo cáo của GS.TSKH.NGND. Phạm Ngọc Đăng,  Chủ tịch HĐXDXVN cho biết, mục tiêu hoạt động của HĐXDXVN trong năm 2016 sẽ triển khai tư vấn cho Bộ Xây dựng tiến hành xét chọn và công nhận từ 5 đến 10 công trình xanh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận các giải pháp cần triển khai để đạt được các mục tiêu mà HĐXDXVN đã đặt ra.

GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm, Nguyên Bộ trưởng BXD cho rằng vấn đề XDX là vấn đề bắt nguồn từ cuộc sống, tác động đến nhiều thế hệ người dân Việt Nam nên phải tích cực phấn đấu tiến tới và phải xác định XDX là trách nhiệm của cả Hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương đều có trách nhiệm tham gia. Với chức trách của mình, Bộ XD cần trao đổi làm rõ trách nhiệm cụ thể với các bộ, ngành hữu quan, các địa phương và quan tâm hơn nữa đến Chiến lược Phát triển Xanh cũng như Hội đồng XDX Việt Nam.

PGS.TS. Trần Việt Liễn, Nguyên Giám đốc Trung tâm Khí hậu Xây dựng, Viện Khí tượng - Thủy văn cũng cho rằng, để phát triển phong trào XDX cần phải gắn với sự quản lý của Nhà nước và cần làm tốt công tác tuyên truyền đại chúng, kể cả các nhà quản lý; cần nhanh chóng hoàn thiện Hệ thống tiêu chí đánh giá, công nhận CTX theo hướng đơn giản, cụ thể và dễ áp dụng, kể cả việc có thể biên soạn thành Tiêu chuẩn tạm thời để khuyến khích áp dụng.

GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ, Viện trưởng Viện Kỹ thuật nước và Công nghệ Môi trường đề nghị cần hết sức tranh thủ sự phối kết hợp và ủng hộ của các Hội chuyên ngành trong hoạt động của HĐXDXVN.

GS.TS. Lê Vân Trình, Phó Chủ tịch HMTXDVN, TS. Trần Đình Bắc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Chiếu sáng VN, TS.KTS. Lê Thị Bích Thuận, Chánh Văn phòng Tổng Hội Xây dựng VN đều cho rằng HĐXDXVN cần lựa chọn các công trình xây dựng cụ thể, có vị thế và ý nghĩa để đánh giá và nếu đạt, đề nghị cấp giấy chứng nhận để làm mẫu cho các công trình khác và kết hợp với Tổng Hội XDVN xét, trao giải thưởng để khích lệ phong trào XDX.

GS.TS. Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ Tich Hội Lạnh và ĐHKKVN cho biết nhiều đơnvị, cá nhân còn chưa nắm rõ, để xây dựng CTX cần phải làm gì, đòi hỏi phải nhanh chóng phổ biến các tiêu chí CTX vào cuộc sống.

Từ góc độ thực tiễn, GVCC.TS. Nguyễn Văn Muôn, Phó Tổng Thư ký HMTXDVN đề nghị HĐXDXVN xem xét có thể giúp đỡ, đáp ứng nhu cầu của  một số Công ty Bất động sản lựa chọn Hệ thống tiêu chí nước ngoài để đánh giá.

Chị Tô Thị Lợi, Chánh Văn phòng HĐXDXVN đề nghị cần tư vấn CTX ngay từ khâu thiết kế và có thể sớm phát động phong trào XDX, không cầu toàn…

Sau khi thảo luận, Hội nghị đã nhất trí với các kết luận sau:

1) Cần tích cực tham vấn tất cả các ủy viên Hội đồng, các chuyên gia chuyên ngành và đặc biệt là các Hội chuyên ngành có liên quan để triển khai thực hiện Đề tài đã đăng ký với Vụ KHCN & MT, Bộ Xây dựng khi được phê duyệt nhằm sớm hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá “Công trình xanh” theo định hướng minh bạch và dễ áp dụng hơn.

2) Tích cực, chủ động tham gia góp ý đối với Dự thảo Thông tư của Bộ XD về Công trình Xanh sẽ ban hành trong thời gian tới ngay từ khi bắt đầu soạn thảo.

3) Xây dựng sớm Dự thảo Hướng dẫn làm các thủ tục và hồ sơ tài liệu đăng ký, quy trình xét chọn và công nhận CTX.

4) Trong tương lai gần, cần biên soạn Hướng dẫn các giải pháp thiết kế CTX ở Việt Nam.
5) Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về CTX.

6) Một hoạt động rất quan trọng là cần chủ động báo cáo với Lãnh đạo của Bộ Xây dựng về việc phát triển nhanh chóng công trình xanh ở nước ta để thực hiện Chiến lươc Tăng trưởng Xanh của ngành Xây dựng; Kế hoạch hoạt động về CTX của Hội Môi trường Xây dựng VN và đề nghị Bộ XD bảo trợ cho các hoạt động của Hội, khai thác sử dụng chất xám của Hội phục vụ cho sự nghiệp phát triển CTX của Bộ cũng như quá trình “xã hội hóa” việc xét chọn và công nhận CTX ở nước ta.

Hội nghị đã kết thúc hồi 17g30 cùng ngày./.

Văn phòng Hội MTXDVN

Video clip


Hội môi trường xây dựng việt nam

Thư viện ảnh


Đơn vị thành viên

Quảng cáo