Giới thiệu
Thứ Bảy, 27/2/2016
Giới thiệu về Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam
Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam được thành lập từ năm 1984, có tư cách pháp nhân trong nước và quan hệ quốc tế, có tài khoản và con dấu riêng, là một tổ chức Hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành nằm trong Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA VACEE

             Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam được thành lập từ năm 1984, có tư cách pháp nhân trong nước và quan hệ quốc tế, có tài khoản và con dấu riêng, là một tổ chức Hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành nằm trong Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam, có chức năng nhiệm vụ tập hợp tất cả các chuyên gia và mọi người hoạt động khoa học và kỹ thuật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực xây dựng, trọng tâm là bảo vệ môi trường đô thị và công nghiệp, tiến hành các hoạt động tư vấn phản biện xã hội về các vấn đề có liên quan đến chuyên ngành của Hội, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tư vấn chuyển giao công nghệ, giáo dục và truyền thông, nhằm đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững quốc gia.
      Đã từ lâu Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam mong muốn có một Website riêng để trao đổi thông tin và thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Hội với các Hội viên và tất cả các bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực hoạt hộng của Hội ở trong nước và ngoài nước, nhưng vì khó khăn về kinh phí và điều kiện kỹ thuật nên nay Hội mới có khả năng cho ra đời trang Website riêng của Hội (www.vacee.vn).
      Nhân dịp ra mắt bạn đọc Website của Hội, tôi thay mặt tập thể lãnh đạo của Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam nhiệt liệt chào mừng tất cả các bạn đọc đã đến với Website của Hội.
      Chúng tôi mong muốn nhận được sự cộng tác tích cực của tất cả các bạn đọc xa gần: giới thiệu Website của Hội cho người khác cùng truy cập và viết bài, cung cấp thông tin, hoặc trao đổi trực tiếp ở trang “Diễn đàn Môi trường” trong Website của Hội.
                                                 GS.TSKH. Nhà giáo nhân dân Phạm Ngọc Đăng-
                                                   Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam
Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam

Video clip


Hội môi trường xây dựng việt nam

Thư viện ảnh


Đơn vị thành viên

Quảng cáo